Activitats a la llar
 
El dia a dia

A la Llar d’infants, el nen passa de regir-se pel seu ritme biològic a adaptar-se a un ritme extern. En aquest sentit, convé destacar la funció educativa, organitzativa i sistematitzadora de les activitats quotidianes que contribueixen a facilitar un marc estable i segur per al desenvolupament de l’infant i l’adquisició d’hàbits.
En les activitats quotidianes, l´infant satisfà les seves necessitats bàsiques d´alimentació, higiene, son, vestit, afecte i estimulació i passa a ser tractat com a una persona individual que té els seus propis ritmes, sentiments i emocions.


Juguem amb els sentits

Els objectes constitueixen una realitat pels nens quan poden tocar-los i tenir-los al seu abast. Tastar, tocar, mirar, deixar caure, moure, sacsejar són activitats que ajuden a interioritzar l’existència d’allò que els envolta, fins i tot quan encara no ho poden expressar amb paraules.
Les educadores volem que gaudeixin amb aquestes activitats tot i descobrint la causa-efecte de les seves accions.
L’experimentació és la base de tot descobriment, una de les portes que obre al coneixement. Interioritzar qualsevol concepte és molt més fàcil d’aquesta manera. La Llar d’ infants utilitza aquest sistema d’ensenyament- aprenentatge amb els seus alumnes.


Ens posem en moviment

L’ evolució psicomotora dels nens es basa en tres paràmetres: l’acció, el plaer del joc en si mateix i la relació amb els altres. Qualsevol moment és propici per a tantejar les possibilitats i desenvolupar les habilitats psicomotores. En aquesta àrea, conten amb el suport d’especialistes en educació física que assessoren i complementen la tasca educativa de les educadores.
Anem a la piscina

Les activitats aquàtiques milloren el coneixement del propi cos i l’ajuden a desenvolupar-se harmònicament. Els nostres alumnes tenen la possibilitat d’iniciar-se en la pràctica de la natació.
Ens comuniquem

En la comprensió del llenguatge oral és fonamental una correcta percepció auditiva per aprendre a discriminar sons. Les nostres activitats diàries van encaminades a fomentar aquesta habilitat lingüística i a establir un correcte llenguatge. L’aprenentatge de l’anglès és una activitat que pretén estimular diferents àrees del llenguatge i afavorir la producció oral que el nen emetrà.
Gaudim de la música

L’educació de la capacitat auditiva és un objectiu prioritari en l’etapa d’Educació Infantil: suposa estimular l’escolta activa, l’expressió sonora i la captació dels sons que l’envolten. El nostre desig és aportar recursos per facilitar aquesta descoberta per mitjà de l’audició de peces musicals i el cant de cançons.
Fem sortides i excursions

Les sortides culturals i les excursions són treballades amb anterioritat a l’escola i ajuden l’infant a entrar en contacte amb el medi. La ubicació del nostre centre possibilita el descobriment del poble caminant: botigues, mercat, bombers, policia local, església, bosc. En la programació anual del centre s’inclouen altres sortides: teatre, aeroport, granja, zoo, bosc, etc.
Fem festa

Les festes formen part del conjunt d’activitats que s’organitzen dins la Llar d’infants. Ajudem els infants a conèixer i a descobrir les festes típiques de la nostra terra. Com a escola cristiana donem especial èmfasi a les celebracions cristianes. Algunes d’aquestes festes demanen la participació dels pares per celebrar-les juntament amb els seus fills. Els infants aprenen a donar significat a les manifestacions socials que els envolten.